dltwitter.com
เครื่องมือดาวน์โหลดวิดีโอ Twitter
PAT 팻

หลายคนน่าจะชอบ ขออนุญาตแปะงานอดิเรกของคุณพ่อค่ะ

หลายคนน่าจะชอบ ขออนุญาตแปะงานอดิเรกของคุณพ่อค่ะ
62
ตรวจสอบทวีตเดิม
วิธีใช้
(1) ย้ายไปที่หน้าของทวีตที่มีวิดีโอ
(2) เพิ่ม 'dl' ไปยัง URL ของหน้า
(3) ดาวน์โหลดวิดีโอ
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1507750421552824321

Just add a "dl" to download via Twitter URL

วิดีโอยอดนิยมล่าสุด